شنبه 06 آذر 1400
EN

نگارخانه

اطلاعيه سازمان حج و زيارت در خصوص ثبت نام اينترنتي عتبات عاليات

اطلاعيه سازمان حج و زيارت در خصوص ثبت نام اينترنتي عتبات عاليات

(کاروانهای اعزامی از تاریخ 1400/09/07 لغایت 1400/10/30 )
متقاضیان محترمی که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند از ساعت  9 روز یکشنبه 1400/08/30 به سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود ثبت نام خود را فطعی نمایند.
 توضیح اینکه ثبت نام قطعی در کاروانها از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1400/08/30 شروع خواهد شد و پذیرفته شدگان می توانند به بخش ثبت نام سایت ( لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین فرمایند.
فعلا گروه های اعزامی از ایستگاه های پروازی تهران و کرمان فعال می باشد و سایر ایستگاه های پروازی اعم از مشهد، شیراز، تبریز و ... متعاقبا پس از راه اندازی از طریق این سایت و پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
(کاروانهای اعزامی از تاریخ 1400/09/07 لغایت 1400/10/30 )
متقاضیان محترمی که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند از ساعت  9 روز یکشنبه 1400/08/30 به سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود ثبت نام خود را فطعی نمایند.
 توضیح اینکه ثبت نام قطعی در کاروانها از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1400/08/30 شروع خواهد شد و پذیرفته شدگان می توانند به بخش ثبت نام سایت ( لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین فرمایند.
فعلا گروه های اعزامی از ایستگاه های پروازی تهران و کرمان فعال می باشد و سایر ایستگاه های پروازی اعم از مشهد، شیراز، تبریز و ... متعاقبا پس از راه اندازی از طریق این سایت و پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
(کاروانهای اعزامی از تاریخ 1400/09/07 لغایت 1400/10/30 )
متقاضیان محترمی که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند از ساعت  9 روز یکشنبه 1400/08/30 به سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود ثبت نام خود را فطعی نمایند.
 توضیح اینکه ثبت نام قطعی در کاروانها از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1400/08/30 شروع خواهد شد و پذیرفته شدگان می توانند به بخش ثبت نام سایت ( لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین فرمایند.
فعلا گروه های اعزامی از ایستگاه های پروازی تهران و کرمان فعال می باشد و سایر ایستگاه های پروازی اعم از مشهد، شیراز، تبریز و ... متعاقبا پس از راه اندازی از طریق این سایت و پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
(کاروانهای اعزامی از تاریخ 1400/09/07 لغایت 1400/10/30 )
متقاضیان محترمی که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند از ساعت  9 روز یکشنبه 1400/08/30 به سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود ثبت نام خود را فطعی نمایند.
 توضیح اینکه ثبت نام قطعی در کاروانها از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1400/08/30 شروع خواهد شد و پذیرفته شدگان می توانند به بخش ثبت نام سایت ( لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین فرمایند.
فعلا گروه های اعزامی از ایستگاه های پروازی تهران و کرمان فعال می باشد و سایر ایستگاه های پروازی اعم از مشهد، شیراز، تبریز و ... متعاقبا پس از راه اندازی از طریق این سایت و پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
https://atabatresult.haj.ir/user/login.aspx

مدیر ارشد امتیاز به خبر :
خطایی رخ داده است. خطا : آرشیو در حال حاضر در دسترس نیست