پنجشنبه 31 خرداد 1403
EN

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه

بدینوسیله بیانیه حریم خصوصی حج و زیارت استان بوشهر را باطلاع میرساند:

تارنمای حج و زیارت استان بوشهر نسبت به حفظ حریم خصوصی شما متعهد است. اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرمهای الکترونیکی از قبیل نظر سنجی و شکایات و پیشنهادات درمنوی ارتباط با ما در اختیار عموم قرار نمی گیرد.

این بیانه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی حج و زیارت استان بوشهر به کار گرفته می‌شود و فرایند جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها را کنترل می‌کند.