پنجشنبه 31 خرداد 1403
EN

اسامی مدیران کاروانهای حج تمتع 99

اسامی

محراب شیبانی  بوشهر
حسین محمد شاهی  بوشهر
حسن محبی منش دشتستان
مسلم انیژپور  دیر- کنگان
رضا قائدی  دیلم - گناوه
مسلم امیری  دیلم - گناوه
ماشاءاله احمدی دشتی - تنگستان 
علی رحمانی کنگان - عسلویه ( اهل تسنن)