جمعه 04 بهمن 1398
EN

فهرست کارکنان حج و زیارت استان

شماره تلفن: 33324508 و 33326074

  نام : عبدلرسول رنجبر

سمت : مدیر حج وزیارت استان بوشهر

aranjbar1341@yahoo.com

 
 
نام :حسین ویسه
سمت : جانشین و مسئول روابط عمومی
داخلی 6
hossainvase@gmail.com
 

                                                                                                                                        نام : مهدی صداقت

                                                                                                                                     سمت : مسئول حراست

                                                                                                                                              داخلی 8

                                                                                                                                   sd.mahdi@gmail.com  

 

نام : عبدالرحیم سالم آبادی
سمت : مسئول ثبت نام و اعزام
داخلی 1
salem28861@yahoo.com
 
نام : محمد دهقان
سمت : مسئول امور روحانیون
دخلی 2
md09176293941@yahoo.com
 


                                                                                                                                              نام : اکبر زارع

                                                                                                                               سمت : مسئول بازرسی و شکایات

                                                                                                                                                داخلی 3

                                                                                                                                 akbarzare90@yahoo.com

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       نام :علیرضا بازدرهوا

                                                                                                                                      سمت : مسئول دبیرخانه

داخلی 4
bazdarhava.ali@gmail.com

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        نام : محمد بحرانی

                                                                                                                                        سمت : مسئول مالی

                                                                                                                                               داخلی 5

                                                                                                                                  bahrani.mr@gmail.com


                                                                                                                                        

                                                                                                                                           نام : عقیل زارع منفرد

                                                                                                                                                 سمت : دفتر مدیر

                                                                                                                                                داخلی 6

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                          نام : سید احمد هاشمی

                                                                                                                                           سمت :  کارپردازی و بیمه

                                                                                                                                                     داخلی 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزینه "ویرایش محتوا" را از منوی مدیریتی ماژول انتخاب نمایید.