سازمان حج و زیارت استان بوشهر

تاریخ: 13 اردیبهشت 1399

برگزاری جلسه مدیران کاروانهای حج تمتع سال 99 استان بوشهر

جلسه ای روز شنبه مورخ 99/2/13 با حضور آقای رنجبر مدیر حج و زیارت استان بوشهر و کلیه مدیران کاروانهای حج 99 استان در حج و زیارت استان بوشهر برگزار گردید و  مدیر حج و زیارت مطالبی به شرح زیر بیان نمودند.

1- روند حج بر مبنای برگزاری و عزیمت زائران به عربستان 

2- در خصوص نرخ ارز دولتی و امکان افزایش در سال آینده 

3-دستورالعمل معاینات پزشکی بر مبنای رعایت پروتکل های بهداشتی ( نوبت دهی و فاصله گذاری اجتماعی ) برای زائرین با اولویت زیر 55 سال برگزار می شود

4- هماهنگی با روحانیون کاروانها برای آموزش زائرین در فضای مجازی و تعامل دو سویه مدیران و روحانیون برای پاسخگوئی به زائرین 

5- تهیه ساک و جامه دان و هماهنگی در جهت تهیه ساخت و انعقاد قرارداد در اسرع وقت