جمعه 04 بهمن 1398
EN

اسامی مدیران کاروانهای حج تمتع 96

اسامی مدیران حج تمتع

محمد دمشق
بوشهر
جمشید شکوهی
بوشهر
عبدالخالق علوی
دشتستان
حمید محبی نیا
دیر کنگان
حسین خذری
دیلم - گناوه
قاسم بصیری کنگان - جم ( اهل تسنن)